Přijímačky

Na bakalářském a magisterském stupni se držíme osvědčené praxe dvoukolového přijímacího řízení. Do studia přijímáme poměrně málo studentů, nejsme tedy v žádném smyslu  masovou školou. Naopak, zakládáme si na osobním přístupu, a proto chceme uchazeče poznat osobně.

Je nám jasné, že na první pohled může ústní pohovor vyvolávat obavy. Ústní pohovor na naší katedře však není nepříjemnou záležitostí. Přátelský vztah s našimi studenty totiž navazujeme už při něm. Od začátku se tak můžeme soustředit na individuální rozvoj studentů, jejich dovedností i odborných zájmů.

Ti, kdo uspějí, mají jistotu, že do studia nebyl přijat výsledek jejich testu, ale oni sami jako osobnosti.

Ve druhém kole navíc můžete napravit, co se Vám úplně nepovedlo v písemných testech. Pokud máte opravdový zájem o obor, nemusíte se bát, že by vás mírně pokažený písemný test automaticky vyřadil ze hry. Někteří z našich úspěšných absolventů i vyučujících jsou toho živým důkazem.

Přípravný kurz pro zájemce o bakalářské studium

Níže najdete podrobné informace o průběhu přijímacího řízení na jednotlivé obory a o přípravném kursu na bakalářský stupeň, další, obecné informace pro uchazeče můžete také nalézt na webu fakulty. Pokud by zde nějaká informace chyběla, nebo Vám něco nebylo jasné, podívejte se do FAQ, případně napište garantovi přijímacího řízení či kontaktní osoby pro studium na katedře.

Zkouška na bakalářské studium Sociologie
Zkouška na bakalářské studium Sociologicko-ekonomických studií
Zkouška na navazující magisterské studium Sociologie
Zkouška na doktorské studium Sociologie
Úvod > Přijímačky