Sociologie pro složitý svět

Sociolog není pracovní pozice s jasně danou náplní práce, je to spíše soubor znalostí a dovedností, umožňujících vykonávat širokou paletu zaměstnání, které jsou klíčové pro fungování organizací v dnešní složité společnosti.

Společnosti po druhé světové válce prošly řadou výrazných změn, do nichž patří i nárůst státního aparátu, přesun těžiště zaměstnanosti z materiální výroby do služeb a související změny povahy práce, která pro stále větší část populace sestává z práce s lidmi či s informacemi. Na trhu práce jsou dnes vyhledáváni samostatně uvažující, dobře jazykově vybavení lidé s širokým rozhledem a analytickými schopnostmi. V těchto podmínkách se jako strategická životní volba jeví studium oboru, při němž se student může naučit nikoli specializovaným technickým znalostem, ale základním principům fungování společnosti, práci s informacemi a analýzu dat.SocDeg3

Zaměstnavatelé na našich absolventech oceňují zejména to, že umí:

  • uchopit a zpracovat zadaný problém z více hledisek a v kontextu širších společenských souvislostí;
  • kriticky myslet, pokládat správné otázky a nacházet na ně odpovědi;
  • analyzovat a prezentovat data a samostatně pracovat s informacemi.

Absolventi katedry

Naši absolventi se úspěšně uplatňují nejen v čistě sociologických oblastech, ale v pestré paletě nejrůznějších povolání v komerčním, státním nebo neziskovém sektoru. To je tím nejlepším dokladem toho, že sociologické vzdělání je široce uplatnitelné a že přístup, který naše katedra prosazuje, také dlouhodobě funguje.

Přehled pozic absolventů naší katedry

Studium v Praze

Studium sociologie v Praze přináší širokou paletu možností získání praxe během studia i pracovního uplatnění po studiu. Studentům v tom pomáhá naše síť kontaktů se zaměstnavateli, vyžadovaná praxe jako součást studia [praxe], pozice katedry v centru města i dění a kontakt se staršími studenty a absolventy. Uchazečům se zájmem o sociologii, kteří nemají jasno o své další kariéře, doporučujeme usilovat o studium, které takovýmito možnostmi disponuje, neboť si tím zajišťují vyšší šanci na uplatnitelnosti a širší možnosti pozdější volby. Podle informací, které máme k dispozici, je mezi našimi absolventy nezaměstnanost téměř nulová.

Profily absolventů jednotlivých oborů

Profil absolventa bakalářského studia Sociologie
Profil absolventa bakalářského studia Sociologicko-ekonomických studií
Profil absolventa navazujícího magisterského studia Sociologie
Profil absolventa doktorského studia Sociologie

 

Úvod > Sociologie pro složitý svět