Katedra není jen škola

Katedra je především kolektiv lidí, kteří sdílí zájem o poznávání společnosti – pedagogů, studentů, výzkumníků. Naším pracovištěm i hřištěm je celá společnost a nejradši pracujeme spolu – v debatě, ve výzkumu, v hodinách i mimo ně, v setkávání s lidmi, které baví to, co nás. A jde nám to. Specifikem naší katedry je úzký vztah mezi studenty a vyučujícími, individuální přístup a vzájemný respekt. Snažíme se poskytovat zázemí a prostor pro svobodné přemýšlení, realizaci vlastních nápadů a následně i možnosti individuálního odborného bádání. Spolupracujeme se studenty ve výuce, na výzkumných projektech katedry i v praxi a na aktivitách studentského spolku.

A proč nejsme v žebříčku Hospodářských novin? Máme k tomu dobré důvody.

Lidé:

VinopalJiří Vinopal

Zasvětí vás do problematiky veřejného mínění a práce s daty sociologických výzkumů. Ale setkáte se s ním také, pokud vás zajímá například to, jakou roli hrají v české společnosti pivo a hospody.

 


PodanaZuzana Podaná

Na katedře rozvíjí silnou specializaci ve studiu sociálních deviací, učí ale i jak snadno zvládnout na první pohled komplikované postupy analýzy dat sociologických výzkumů.

 


BurianekJiří Buriánek

Je mezinárodně uznávaným odborníkem kriminologické specializace, předvede vám ale i nespočet příkladů praktického využití různých technik sociologického výzkumu.

 

Eva Richter

Je primárním kontaktem studentů, když jde o předměty, rozvrhy, i všelijaké studijní trable. Krom toho přednáší metodické a úvodní kurzy a zkoumá postoje k životnímu prostředí, moderní pojetí rizika i sociální konstrukci přírody.

 

Petr Lupač

Specializuje se na otázky související s internetem, médii, globalizací a technikou. V teoretických kursech vám zprostředkuje pohled na sociologii jako síť navzájem propojených témat, umožňující hlubší porozumění současné společnosti.


 

Mudd_100Dana Mudd

Je zkušenou poradkyní firem a organizací v oblasti organizačního rozvoje. Pod jejím vedením se budete moci zapojit do reálných výzkumů zaměstnanecké spokojenosti nebo organizační kultury.

 

 

SladekJan Sládek

Zajímal vás někdy příběh města a života obyvatel v něm? A chtěli jste si někdy zajít na koncert kapely vašeho „pana učitele“? Jan Sládek vám umožní nejen to. Také vás zasvětí do dějin sociologie a pomůže s psaním anglických textů.

 

sieberMartina Sieber

Je odbornicí na oceňování a finanční analýzu a můžete se s ní pokusit vyzkoumat například i to, jakou hodnotu má ve skutečnosti hrad Karlštejn. Je hlavní osobností oboru sociologicko-ekonomická studia a kromě FF učí i na VŠE.

 

Setkáte se s mnoha dalšími odborníky, kteří u nás přednášejí témata, na něž se specializují ve svých profesích. Můžete proto lépe porozumět složité dynamice moderního světa díky Olegu Sušovi z FÚ AV, marketingovému výzkumu díky Petře Průšové, která je ředitelkou výzkumné agentury Kanter či statistice v kursech Martina Betince, předního bankovního analytika. Všechny aktuálně vypisované předměty si můžete projít v SIS.

No a když už budete mít pocit, že sociologie bylo dost a chtěli byste zabrouzdat i jinam, nic vám nebrání zařadit si mezi studijní předměty jakýkoli kurz z nabídky celé FF nebo dokonce UK.

Úvod > Katedra není jen škola