Novinky

Od roku 2019 se studenti nově hlásí do bakalářského studijního programu Sociologie. Co to znamená? Studijní program sestává ze společného jádra předmětů, které absolvují všichni jeho studenti. Vedle toho si studenti volí jednu z možností, které jsou součástí programu, a to buď jednu ze dvou možných specializací či sdružené studium. Sdružené studium znamená, že si můžete vybrat z nabídky dalších studijních programů na FF, které toto studium umožňují, a studovat oba programy. Výuka obou programů ve sdruženém studiu je omezena na předměty společného jádra předmětů.
Specializace naopak rozšiřují jádro předmětů o další předměty studijního programu. Ve studijní specializaci Sociologie se jedná o předměty prohlubující teoretické znalosti i praktické dovednosti v oboru. Specializace Socioekonomická studia umožňuje rozšířit základní znalosti a dovednosti v oboru o základy ekonomického myšlení a hodnocení. Více o povaze jednotlivých specializací a studijních plánech naleznete v sekci Studium.

Skvělé na tom je, že podáte jedinou přihlášku na program Sociologie a přesnou podobu studia můžete zvolit až u zápisu.

 

Přijímací zkouška do magisterského programu nově sestává pouze z jedné písemné části. Nově také nabízíme studentům možnost zvolit si při studiu jeden ze dvou modulů studia: Sociologie Socioekonomická studia.

Pokud uvažujete o studiu u nás, nezapomeňte se přihlásit do Newsletteru níže, budete tak průběžně dostávat informace o zajímavých akcích na katedře a přípravě přijímacích zkoušek.

Podmínky používání našich služeb.