Studium

Zaměření

Existuje nespočet témat, kterými se spolu s námi během studia můžete zabývat. Někteří z nás se věnují kriminalitě, veřejnému mínění a paměti, internetu, politice, analýze sociálních sítí, životnímu prostředí, managementu a organizacím a na sociologicko-ekonomických studiích i finanční analýze či metodám oceňování. Společně se studenty vytváříme velmi pestrý kolektiv a inspirativní prostředí, ve kterém si snadno najdete svou vlastní cestu, zájmy, zaměření a také potřebnou podporu.

Obrovskou předností sociologie, kromě toho, že je sama hrozně zajímavá, je, že je to skvělý parťák do spolupráce s jinými obory. A to zdaleka ne jen s jinými sociálními vědami, ale čím dál více i s obory přírodovědnými a technickými. Řada těchto oborů totiž zkoumá jevy, jejichž nedílnou součástí jsou lidé, a nebo třeba vyvíjí prostředky, s nimiž ve finále pracují opět lidé.

 

Studium v zahraničí

Jednou z předností velikosti a různorodosti Filozofické fakulty a potažmo i celé univerzity je široká nabídka zahraničních stipendií a pobytů; od Erasmu v zemích EU až po meziuniverzitní dohody s univerzitami ve Spojených státech či stipendia v Asii. Jako free-mover ale můžete jet kamkoliv a fakulta vás podpoří.

Výjezdy studentů se snažíme podporovat i flexibilitou studijních plánů a uznáváním předmětů splněných v zahraničí. Odjet na semestr a neprodloužit celkovou dobu studia tak není problém.

A kde všude jsme studovali či studujeme?

 

Vnitřní logika studia oborů na katedře sociologie FF UK

Rozdělení studia na bakalářský a magisterský stupeň vytvořilo poměrně výrazný časový tlak na studenty i organizaci studia.  V bakalářském studiu se tak má za poměrně krátkou dobu tří let vzdělat jedinec, který bude zároveň schopný základní práce v oboru (tj. nalézt uplatnění na trhu práce), samostatného řešení odborného projektu (v podobě závěrečné bakalářské práce) a připravený pro případnou specializaci v navazujícím magisterském studiu.  V reakci na tyto požadavky doby jsme vytvořili v ČR ojedinělý propracovaný systém, který má co nejefektivněji provést studenty studiem tak, aby si osvojili maximum potřebných znalostí a současně měli dostatek prostoru na vlastní specializaci. Studované obory v prvním roce studia vždy sledují cíl vytvořit dobré základy pro samostatnou odbornou práci, s pokračujícím studiem je pak poskytováno stále více prostoru na vlastní zájmy a specializaci studentů.

Při plánování doporučené skladby studovaných předmětů jsme zohlednili tři základní principy: učit se od jednoduššího ke složitějšímu, potřebu nabýt během studia praktické dovednosti a vyvážení výuky sociologické teorie a empirického výzkumu. Níže si zájemci o studovaný obor mohou rozkliknout stručný přehled o tom jak je studium jednotlivých oborů vystavěno:

Studijní plány oborů vyučovaných na katedře sociologie FF UK

Logika bakalářského studia Sociologie
Logika bakalářského studia Sociologicko-ekonomických studií
Logika navazujícího magisterského studia Sociologie
Logika doktorského studia Sociologie
Úvod > Studium