Velký banner

Velký banner neboli slider lze použít k propagaci např. důležitých akcí (sliderů může být více, horizontálně rolují), nebo pro statickou grafiku charakteristickou pro základní součást.

Přihlášení se do zpravodaje